Loading...

Wszechobecna architektura

Już wiemy, że od architektury jako takiej nie da się uciec. Jest ona obecna wszędzie, a w szczególności w dużych miastach, gdzie zagęszczenie obiektów różnego rodzaju jest największe.

Chodząc po mieście mijamy budynki mieszkalne (wielo- oraz jednorodzinne), handlowo-usługowe, biurowe czy sakralne. Każdy z nich stanowi przykład jakiejś architektury i nie mamy tu na myśli wyłącznie stylu, do którego dałoby się dany obiekt przyporządkować.

Chodzi również o to, czy mieści się on w kanonach piękna i czy możemy się nim zachwycić jako postronni obserwatorzy. To jest kwestia otwarta i naprawdę sporo różnorodnych czynników o tym decyduje.

Fakt, że nasz świat jest dziś tak nasycony architekturą odmienianą przez wiele przypadków to pochodna rozwoju cywilizacyjnego. Te społeczeństwa, które dokonały największego skoku w materii techniki i urbanistyki mają tendencję, aby najwięcej budować, a to z kolei przekłada się na daleko idącą różnorodność miejskiego krajobrazu.

Każdy może w nim znaleźć coś, co uzna za atrakcyjne wizualnie.